dijous, 16 d’agost de 2007

Nosaltres tenim ganes d'escoltar-te! (Primera part)


Sense ànim de fer apologia, arran d'una conversa amb en Junius, vàrem pensar que fora bo fer una entrada conjunta sobre els blocs i aquest fenomen emergent que a vegades no s'acaba d'entendre, comprendre o, senzillament, no es comparteix.

Un bloc és una manera senzilla que tenim moltes persones amb ganes de comunicar alguna cosa (entre altres, pot ser un estat d'ànim, sentiments, ocurrències, coneixement especialitzat, informació i contra-informació, creacions artístiques diverses, o un punt de trobada entre persones que comparteixen una afició, manera de veure el món o professió, o simplement un punt de trobada entre amistats).
És un mitjà per transmetre un missatge a la xarxa sense haver de preocupar-se gaire de coneixements tècnics ni tecnològics: la construcció de la pàgina d'internet esdevé simple, propiciant la proliferació massiva de blocs de tota mena.

Si abordem el tema de manera més o menys rigorosa, aquest fenomen a escala mundial es veu condicionat per una sèrie de factors necessaris (però no suficients): energia elèctrica, connexió a internet, punt d'accés a la xarxa (ordinador personal), temps per dedicar-s'hi, uns llindars mínims de llibertats individuals (que si no són col·lectives, no parlem de llibertats sinó de privilegis d'una minoria), uns coneixements informàtics a nivell d'usuari (des d'encendre l'ordinador, entrar a la xarxa, saber registrar-se a una pàgina i fer una entrada...) i tenir la voluntat de comunicar-se (ja poden ser amb paraules, música, fotos, vídeos... i, no està de més recordar, tenir alguna cosa a dir, doncs, partint de la visió que la vida humana està construïda a partir de codis, qualsevol aspecte de la vida pot ser objecte d'una entrada a un bloc).

Probablement, els blocs no es poden dissociar d'altres fenòmens emergents en els darrers anys i que s'expliquen (possiblement) amb l'actual model de creixement econòmic capitalista que formalment ha implementat al consumisme massiu la diferenciació individual del consumidor final. Entre aquests fenòmens destaquem:

+ l'auge de les tecnologies del silici (ordinadors personals, agendes electròniques, telèfons mòbils, reproductors multimèdia, càmeres fotogràfiques digitals...)

+ el pes de les telecomunicacions com a motor de creixement econòmic especulatiu (a nivell d'inversió financera a les borses) i productiu (els canvis en l'organització del treball o les noves definicions de negocis que internet a propiciat)

+ el procés de trencament dels modes de vida de la societat fordista (per exemple, treball estable i per a tota la vida; habitatge estable i per a tota la vida; relacions afectiu-sexuals estable i per a tota la vida...) troben en aquests nous marcs relacionals que son les tecnologies del silici un punt de referència estable dels altres, on queda registrada la petja del dinamisme vital propiciat per l'augment de la mobilitat en les diferents esferes de la vida.

+ l'acte d'afirmació per part dels subjectes de la seva individualitat i/o identitat davant les ideologies que durant tants anys els han reduït, i continuen reduint, a objectes, números o hàmsters, sense veu, ni vot, sense emocions, sentiments i pensaments autònoms, amb capacitat de determinar aspectes de la seva vida més enllà dels grans poders (alguns dels quals, han aprés que deixar fer i desfer a uns nivells els hi possibilita importants sumes de diners).

Així, tenint més o menys clar a que juguem (un altre dia parlarem, per exemple, de la indústria del coltan i la seva contribució a la República Democràtica del Congo) quan entrem o fem un bloc, una web o enviem un correu electrònic, la qüestió que es suscita es si val la pena o no fer un bloc?
És una forma econòmica d'editar i distribuir producció pròpia (individual, en grup o col·lectiva) en qualsevol format digital (text, música, fotos, vídeos...) per part de qui tingui ganes de compartir algun aspecte (o forces) de la seva vida, ampliant el plaer hedonista que un té quan, per exemple, escriu, amb el plaer d'escoltar els comentaris que propicia en l'altre quan es llegit.

Així, Mo, dona'ns la possibilitat de gaudir amb el que escrius allà on estiguem i quan ens sigui possible. Dona't la possibilitat de trobar-te amb d'altres a partir de les teves creacions.
Anima't, que del cert tens coses a dir!
Nosaltres tenim ganes d'escoltar-te!

P.S. aquest cop, un exemple de les ganes d'expressar-se d'un internauta a través d'un vídeo.